PANDUAN AM

1. Guru Penyelaras ICT/ Guru Penyelaras Bestari memuat turun Borang Senarai Semak Responden SSQS 2013

2. Kenal pasti guru dan murid yang akan mengisi SSQS. Lengkapkan Borang Senarai Semak Responden SSQS 2013. 

 

3. Kenal pasti Daerah sekolah anda. Klik Daerah yang betul.

4. Kenal pasti Pusat Kegiatan Guru (PKG) sekolah anda. Klik Pusat Kegiatan Guru (PKG) yang betul.

5. Cari sekolah anda.

6. Klik pada responden yang betul.

7. Sila jawab semua soalan.

8. Hantar sesalinan Borang Senarai Semak Responden SSQS 2013 ke Pusat Kegiatan Guru masing-masing. Simpan borang asal dalam fail SSQS sekolah.

Advertisements